Privacyverklaring Curieus Wuustwezel vzw


Zoals de voorbije weken via diverse media is bekendgemaakt, treedt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.
De AVG of GDPR is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de ‘Data Protection Directive’, de Europese wetgeving uit 1995.

De AVG of GDPR zorgt ervoor dat elke persoon, als klant, bezoeker, deelnemer, enz. van organisaties, meer informatie en controle heeft over de persoonlijke gegevens die door organisaties worden geregistreerd.

 • Striktere regels voor gegevensverzameling moeten worden nageleefd en u wordt duidelijk geïnformeerd.
 • De rechten van de klant, bezoeker, deelnemer worden gerespecteerd. Hij/zij mag vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen of in elektronisch formaat te ontvangen.
 • Elke organisatie moet erop toezien dat de privacyregels vanaf de start van elk project nageleefd worden.

Curieus-Wuustwezel vzw heeft als doel culturele en/of artistieke activiteiten (optredens) te organiseren en te bevorderen in de gemeente Wuustwezel.

In dat kader worden gegevens van leden/medewerkers en van klanten/verzoeker/deelnemers geregistreerd die nodig zijn voor een doelmatige werking.

Curieus Wuustwezel vzw zal er in de dagelijkse werking alles aan doen om de geregistreerde gegevens maximaal te beschermen.

 • Voor onze werking (optredens) worden noodzakelijke gegevens gevraagd van de bezoekers of deelnemers aan de optredens, voor de reservering en het afleveren van de tickets: naam, voornaam, adres, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres.
 • Voor de interne werking worden gegevens geregistreerd van de leden/medewerkers van de vzw, naam, voornaam, adres, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.
 • De gegevens van de leden/medewerkers worden bewaard tot een maand nadat zij hun lidmaatschap/medewerking hebben opgezegd via e-mail of een brief.
 • Voorts worden foto’s en videobeelden van artiesten gebruikt voor de promotie van de optredens, die beschikbaar worden gesteld door de artiesten of hun vertegenwoordigers in het kader van de samenwerking (optredens).
 • De gegevens van deelnemers worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor de medewerkers van de vzw die instaan voor administratieve en financiële taken, via een gepast wachtwoord.
 • De gegevens worden nooit aan een derde partij doorgegeven. De verantwoordelijke medewerkers van de vzw mogen de gegevens evenmin niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Een maand na elk optreden worden de persoonlijke gegevens van bezoekers/deelnemers uit ons databestand verwijderd, met uitzondering van het opgegeven e-mailadres.
 • Het e-mailadres dat is opgegeven bij de reservering (voor het ontvangen van e-reservering en e-ticket) wordt in het bestand bewaard voor het verspreiden van onze nieuwsbrief en zal alleen daarvoor worden gebruikt.
 • Bij elke reservering kan de bezoeker/deelnemer aangeven of hij/zij onze nieuwsbrief (nog) wenst te ontvangen. Bovendien kan hij/zij zich op elk moment uitschrijven en het e-mailadres wordt dan daadwerkelijk uit onze database verwijderd.
 • Op elk moment kan via e-mail (info@curieus-wuustwezel.be) worden gevraagd om de persoonlijke gegevens uit ons databestand te laten verwijderen. Voor medewerkers geldt dat wanneer ze hun ontslag hebben ingediend bij de voorzitter. Voor een bezoeker/deelnemer geldt dat wanneer ze geen tickets voor toekomstige optredens hebben gereserveerd.
 • De verantwoordelijke van Curieus Wuustwezel die instaat voor de interne naleving van de AVG/GDPR (Data Protection Officer – DPO) is Walter Van Dongen (walter-curieus@telenet.be, 0477/60 79 81).

Curieus Wuustwezel vzw biedt alle leden/medewerkers en klanten/verzoeker/deelnemers recht op informatie over de geregistreerde gegevens, inzage, kopie en aanpassing ervan, bezwaar, vergetelheid, verwijderen van de gegevens, intrekken van de toestemming, overdraagbaarheid, weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering en beperking van verwerking.

Voor meer informatie kan elke medewerker, bezoeker/deelnemer terecht bij de verantwoordelijke DPO.

Curieus Wuustwezel vzw

info@curieus-wuustwezel.be

www.curieus-wuustwezel.be